Saturday, December 22, 2007

Kuch BATAIN aur YADAIN kabhie Bhori nahi hotin..Chahy wo kitni hi purani kyun na ho jaain...Jaisay Puranay Taaluk Basi hone per bhi Chaan boray wale ko nahin diye ja sakte, isi tarha..un baton ka bhi kuch nahi kia ja sakta...Ye sath sath jeeti hain..Sans layti hain..aur UDASI ka baayes banti hain......

No comments: